104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Честит празник! Честит 24 май!

„Дълбоката същина на един народ не лежи нито в земята, която той населява, нито във вярата, която изповядва. Тя е – на първо и последно място – неговият език.

Езикът – ето нашата най-истинска и безсмъртна родина. Онова невеществено нещо, което обединява милиони единици в една общност, отделя я от различните други, излюпва съзнанието, чрез което един народ се превръща в нация.

Най-удивителното свое въплъщение езикът намира в книгата. Писменият знак, буквата е една вдъхновена мистерия, сътворена от човека. В него се осъществява неспирният стремеж към вечност, безкористното усилие да дадеш на другите най-хубавото от себе си, радостният дълг да подариш на бъдещето своя опит, своите упования, своята мъдрост, за да ги предаде то на свой ред на едно ново бъдеще.“

 

Константин Константинов

Нашият 24 май!