104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

УЧИЛИЩЕН КОНКУРС

104. ОУ „ЗАХАРИ СТОЯНОВ”

О Б Я В Я В А

УЧИЛИЩЕН КОНКУРС

„ МОЯТ СПОРТЕН ПРАЗНИК“

ЗА ЛИТЕРАТУРА – РАЗКАЗ, ЕСЕ, ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЕТО;

Разкажете интересна случка от спортния празник, който ще се проведе на 1 октомври 2020 г., опишете впечатленията си, споделете преживяното.

  • ЗА РИСУНКА

Използвайте пастели, флумастери, бои, цветни моливи, колажна техника или други материали и нарисувайте вашите преживявания.

РЕГЛАМЕНТ:

ЛИТЕРАТУРНИЯТ ТЕКСТ ще се оценява по следните критерии:

    яснота на разказаното, описанието;

    сила на изразените впечатления;

    спазване на книжовно-езиковите норми;

    естетическо оформяне (допускат се допълнителни илюстративни материали);

    обем

  • за ученици 2. до 4. клас – до 1 страница А4;
  • за ученици от 5. до 7. клас – до 2 страници А4.

       Приемат се само текстове, написани на ръка.

РИСУНКАРазмер: 35/50. Материали и техника – по избор.

С рисунки в конкурса могат да се включат ученици от 1. до 7.клас.

Конкурсът е явен. Всяка творба се придружава с данни на ученика: трите      имена, клас.

Срок за предаване на творбите – 06- 10.10. 2020 г. на класните    ръководители.

Обявяване на резултатите и награждаване на победителите – 14. 10. 2020 г.

Успех на участниците!