104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Участие по проект на Национална програма ИТ “ Бизнесът преподава“

През тази учебна година 104. основно училище „Захари Стоянов” участва в проект по Националната програма на Министерството на образованието и науката ИТ „Бизнесът преподава”, модул 1: „Семинари в училищата от представители на технологични фирми”. Програмата е насочена към придобиване и разширяване на дигитални компетентности на учениците. В началото на месец юни в 104. ОУ „Захари Стоянов“ бе проведено демонстрационно обучение на тема „Роботика“ с учениците от седми клас.

В рамките на два учебни часа представителят на Дигитална академия „ОРАК Инженеринг“ Цветелина Рашкова запозна учениците с историята на роботиката и приложението й в различните сфери на индустрията по света, както и приложението на роботиката в България. Учениците получиха основна информация за софтуера за управление и програмиране на роботи, за плановете за развитие на роботиката и професиите, в които се планира да бъде приложима. Учебното занятие завърши с изключително атрактивна демонстрация на различни видове роботи.

Проведеното обучение не само разшири кръгозора на учениците, но и провокира интерес към изучаване и развитие в сферата на информационните технологии и разработката на иновативни решения. Вниманието им бе насочено към специални програми и софтуер, свързани с изкуствен интелект и роботика, в които обучението включва управление на интелигентни системи.