104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

Участие в проект „София избира децата“

104. ОУ е едно от училищата, спечелили участие в проекта „София избира децата“ към инициативата „София избира“  на Столична община. Училището има изготвен и одобрен проект за ремонт на тоалетните във филиала за първокласници. В тази връзка от 7.07.2021 г. до 15.07.2021г. 16:00ч. училището събира оферти за изпълнение на цялостните дейности по изграждането на тоалетните. Срокът за изпълнение на дейностите е до 9.09.2021 г. Можете да се запознаете с количествената сметка ТУК. Максималната допустима стойност на офертите е 45 000 лв с ДДС. Цялостният архитектурен проект може да бъде видян в сградата на училището. Офертите се предават в канцеларията на училището.

104 1 c11104 2 c21
Skip to content