104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

СЪОБЩЕНИЕ

            Уважаеми родители и ученици,

Уведомяваме Ви, че общинският / училищен/ кръг на олимпиадата по МАТЕМАТИКА ще се проведе на 11.12.2021 г. /събота/ от 9:00 часа в сградата на училището при спазване на всички противоепидемични мерки.

В нея могат да участват ученици от 4 до 7 клас.

Продължителността за всички възрастови групи  е 4 астрономически часа.

За участие в олимпиадата родителите трябва да попълнят Декларация за информирано съгласие, която могат да получат от класните ръководители / за 4 клас/, от преподавателите / за 5-7 кл./, или да изтеглят от  тук.

         Крайният срок за връщане на попълнените декларации е 03.12.2021г. при класните ръководители, преподавателите или на охраната на училището.

          На всички участници пожелаваме достойно представяне!