104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Съобщение- финансова подкрепа

Уважаеми родители, моля да се запознаете с условията за кандидатстване за финансова подкрепа на родителите на деца до 14-годишна възраст в условията на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка. ТУК