104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

съобщение- спортен празник

На 1.10.2020 г. в рамките на Деня на приобщаването под мотото „Спортът ни свързва”ще се проведе инициативата „Нашият спортен празник” по инициатива и с подкрепата на Столична община.

ннн

 

Учениците трябва да се явят в училище в указания час за всеки випуск. Необходимо е да са с подходящо спортно облекло и обувки, както и да носят със себе си вода, лични хигиенни и предпазни средства. Учениците трябва да спазват стриктно дадените им указания по време на спортния празник.

8:30 – 9:25 – 4. клас в училищния двор. Продължават с рисунка на асфалт.

9:30 – 10:25 – 3 кл. в училищния двор. Продължават с рисунка на асфалт.

10:35 Официално откриване. Присъстват 3 и 2. клас

10:35 – 11:35 –   2 кл. в училищния двор. Продължават с рисунка на асфалт.

12:00 – 13:00 – 6 кл. Състезанията се провеждат в Южен парк. Учениците тръгват органнизирано от училищния двор в 11:35

12:00 – 12:55 – 1 кл. в училищния двор. Учениците тръгват органнизирано от филиала на училището в 11:30 и след приключването на игрите се връщат организирано във филиала.

13:10 – 14:10 – 5. кл. Състезанията се провеждат в Южен парк. Учениците тръгват органнизирано от училищния двор в 12:40

14:15 – 15:15 – 7 кл. Състезанията се провеждат в Южен парк. Учениците тръгват органнизирано от училищния двор в 14:00

1.10.2020 г. е неучебен ден, но е присъствен за учениците и персонала на училището.

Skip to content