104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

Сформирани групи ЦДО

Уважаеми родители,

Подадените заявления за целодневно обучение (ЦДО) за втори и трети са обработени. Всички ученици са разпределени в групите както следва

  • Групи ЦДО във 2. клас – 4 групи

2.а – 27 ученици

2.б – 25 ученици

2.в – 25 ученици

2.г – 28 ученици

общо 105 места

  • Групи ЦДО в 3. клас – 3 групи

3.а – 25 ученици

3.бв – 26 ученици/ 5уч. от 3.б и 21 уч. от 3.в/

3.бг – 27 ученици /11уч. от 3.б и 16 уч. от 3.г/

общо 78 места

Група ЦДО в 4. клас/заниманията ще се провеждат на приземния етаж/мазе/

  • – 1 група ученици от 4.абвг – ще бъде обявена информация на 10.06.2022г.
Skip to content