104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

Споделена ваканция

 SVak

Проектът дава възможност на учениците да прекарат по-дълго време сред свои съученици и да работят, спортуват и учат заедно в различна от домашната атмосфера, дори и при съвместните спортни игри с родителите. Ще дадем възможност за повишаване на двигателната активност, придобиване на умения необходими на учениците за активния им живот като граждани, изграждане на нагласи за спорта като начин на прекарване на свободното време, изграждане на лидерски умения. Умения, за които няма учебен час, класна стая, обучение чрез преживяване

Бюлетин 1

Бюлетин 2

Skip to content