104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Спечелен проект към Столична община

ct logo

104. ОУ „Захари Стоянов“ спечели проект по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта към Столична община.

Проектът носи името „Споделена ваканция“ и е насочен към създаване на ефективни условия за насърчаване на децата и учениците към физическа активност, системно практикуване на спорт и спортна изява като средство за здравословен начин на живот и подкрепа на личностното развитие на деца и ученици.

В проекта участват 45 ученици от 3.клас, 20 ученици от 5-7 клас, педагогически персонал и родители, включващи се в различните дейности на проекта.

Време на провеждане: 03.06. – 10.06. 2021 година.