104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

Родителски срещи

На 8.09.2021 г. в основната сграда на училището ще се проведе родителска среща за родителите на учениците от 1. клас, както следва:

паралелка

Начален час

Място на провеждане

Място на влизане

17:45

Училищен стол

Малък вход

18:45

Училищен стол

Малък вход

17:45

Фоайе 2. етаж

Главен вход

18:45

Фоайе 2. етаж

Главен вход

Във връзка със сложната епидемиологична обстановка е необходимо за всяко дете да има САМО ПО ЕДИН представител на дете. Родителите трябва да бъдат със защитни маски и да спазват регламентираната дистанция.

Родителската среща за родителите на учениците от 5. клас ще се проведе на 13.09.2021 г. в основната сграда на училището, както следва:

паралелка

Начален час

Място на провеждане

Място на влизане

17:45

Училищен стол

Малък вход

18:45

Училищен стол

Малък вход

17:45

Фоайе 2. етаж

Главен вход

18:45

Фоайе 2. етаж

Главен вход

Във връзка със сложната епидемиологична обстановка е необходимо за всяко дете да има САМО ПО ЕДИН представител на дете. Родителите трябва да бъдат със защитни маски и да спазват регламентираната дистанция.

Родителската среща за родителите на учениците от 2., 3. и 4. клас ще се проведе онлайн на 13.09.2021 г. от 18:00 ч. Класните ръководители на новите ученици ще се свържат с родителите и ще им изпратят своевременно линк за срещата.

Родителските срещи на учениците от 6. и 7. клас ще се проведе до края на месец септември.

Skip to content