104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

Родителска среща – лагер Приморско

Уважаеми родители на 01.07.2021г. в сградата на 104. ОУ ще се проведе родителска среща във връзка с летния морски лагер в гр. Приморско – хотел Белица.

От 18:00 часа за 1., 2., 5. и 6. клас;

     18:30 часа за 7. клас.

Дневен ред:

  • Инструкции и указания за лагера
  • Съобщения
Skip to content