104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

Нова спортна площадка

    Новата учебна 2018/2019 година 104. училище стартира с нова спортна площадка с  3 фитнес уреда на открито. Те  са закупени със средства, получени като дарения от родители, които се включиха  в съвместната фондонабираща кампания на 104. ОУ и Центъра за приобщаващо образование „Новите наши любими места”. Кампанията стартира  през 2017-2018 г.  От нея бяха събрани 4390 лева, към които  бяха прибавени и 1928 лева  – собствени приходи на училището, получени от наем  от  учебен център „ Фарос”. 

   Новата площадка със сигурност ще се превърне в любимо място за  спорт на малки и големи.

Skip to content