104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Национална програма „Отново заедно“

       Уважаеми родители,

104 ОУ ще участва в Националната програма „Отново заедно“, предвиждаща почивка, осигурена финансово от МОН за 50 ученици от 1. до 7. клас. Ако цялата бройка се запълни, с тях ще пътуват 5 учители.

   Педагогическият съвет на свое заседание одобри критерии за подбор на учениците, в случай че желаещите са повече от 50. Те са:

Брой учебни дни в електронна среда

Прекаран Ковид 19 през учебната година /доказва се с документ/

Социални причини

Безработен родител повече от 3 месеца през 2021 г.

Сираци/полусираци

Деца близнаци и/или от многодетни семейства

Активно участие в обучението в електронна среда- удостоверява се служебно от училището

Участие във II кръг на олимпиада и/или Национално състезание.

       Пътуването ще се осъществи в периода 22.08.- 03.09.2021 г. и трае 6 дни/ 5 пълни пансиона. Дестинацията е избрана от Педагогическия съвет. Виж база и програма .

Документи за участие на учениците в програмата са подават в канцеларията на училището от 25.06. до 01.07.2021 г. включително. С одобрените ще се свърже класният ръководител на 02.07.2021 г.