104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Интегриран урок по литература и история

На 25.11. 2021 г. се проведе онлайн интегриран урок по литература и история на тема „ Седемте чудеса на света и митологиите на Древния свят“. Урокът се проведе с учениците от 7.Г клас под ръководството на г-жа Мария Борисова и Лилия Дикова. Учениците, разделени на групи, бяха направили задълбочени проучвания по поставените им теми и с презентации, рисунки и макети запознаха своите съученици и гостите на урока с чудесата на Древния свят и митологиите на Древен Египет, Вавилон, Персия и Рим. Децата направиха паралели между познати и непознати митове, представиха макети на египетските пирамиди и Александрийския фар, както и рисунки на Родоския колос, Артемида и Зевс, Висящите градини на Семирамида.