104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

Интегриран урок в 7Б

На 29 април в 7.б клас беше проведен интегриран урок по български език и литература и история и цивилизация на тема :„ Борбите за национално освобождение в Македония, отразени в творчеството на Яворов“. Учениците се бяха бяха подходили много отговорно към поставените задачи и представиха своите изследвания, свързани с въстанията и четите в Македония след Берлинския конгрес, делото на нашия патрон Захари Стоянов в БТРЦК, солунските атентатори и тяхната съдба. Друга група ученици беше подготвила материали за участието на Яворов в борбите за освобождение на Македония, приятелството му с Гоце Делчев. Беше подготвен и кратък рецитал със стихове на поета от цикъла „ Хайдушки песни“. Във втората половина на часа беше направено изложение, посветено на емблематичната Яворова творба „ Заточеници“ .

С този урок учениците направиха връзка между конкретните исторически събития и литературните творби. Часът беше посветен и на Захари Стоянов и неговата родолюбива дейност в навечерието на годишнината от Априлското въстание.

Skip to content