104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

За състезанието „Лаборатория за изкуство“ 

Информация за учениците, заявили участие в състезанието „Лаборатория за изкуство“  на 25.02.2023 г. от 14:00 ч.  

Учениците се явяват в училище и заемат работните с места до 13:45ч. 

Изобразителната задача се изпълнява с материали и пособия на ученика осигурени от него

Формат на рисувателния лист: 

– за живопис – 35/50 см; 

– за графика – 35/50 см или 25/35 см; 

– за декоративно-приложни изкуства/дизайн – 35/50 см или 25/35 см. 

акварел; темпера; пастели; цветни тушове; моливи; креда; въглен; сангин; туш; пастел; триъгълник; линия; пергел; гума; четки; съд за вода; палитра; паус; ножица; син химикал.