104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

Ден на самоуправлението

На 09.05.2022г. се проведе Ден на самоуправлението в 104 ОУ „Захари Стоянов“. Един ден, наситен с оживление и емоции… В организацията дейно участие взеха учениците от Ученическия съвет на петите, шестите и седмите класове.

Децата бяха изпълнени с въодушевление и ентусиазъм. Надпреварваха се да заемат „работното си място“ в този ден и с лекота се сляха с работния ритъм на училището. Младите „преподаватели“ бързаха да изпитат съучениците си, след което да преподадат новия урок, да дадат домашна работа, следяха строго за дисциплината в клас. По време на час цареше тишина, „учителите“ се превъплащаваха в ролята си, съвсем не на шега. По коридорите енергични хигиенисти усърдно се справяха с новите си задължения. Охраната зорко следеше за сигурността, секретарките обработваха документацията, психолозите изследваха конфликтни ситуации, медицинската сестра обгрижваше пациенти и всичко това под вещото ръководство на усмихнатите и отговорни подрастващи директори.

Беше още един незабравим и вълнуващ ден в нашето 104 ОУ!

Skip to content