104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Годишнината от рождението на Ботев

Учениците от 7.Б клас отбелязаха годишнината от рождението на Ботев с групово рецитиране на стихотворението „На прощаване“.