104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

Библиотеките като образователна среда

104. ОУ “Захари Стоянов“ има удоволствието да Ви съобщи, че кандидатства и спечели проект по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ – модул „Библиотеките като образователна среда“. В резултат на това в рамките на уч. 2020/2021 г. се обнови помещението на библиотеката, обогати се нейният фонд с нови и интересни заглавия и се оформи неформален кът за четене. Сега нашата библиотека се превърна в още по-привлекателно място, в място за четене и за отдих, за учене и общуване, за личностно развитие и усъвършенстване.

     С цел насърчаване на въображението и творчеството на учениците, библиотеката организира и проведе срещи с различни интересни личности – журналисти, музиканти и  детски писатели.

    Г-жа Полина Налбантова разказа на учениците от 2-ри (II в) и 3-ти (III г) клас за качествата и уменията, който трябва да притежава един журналист. Разкри и показа значението на думата „репортер“, описа своето напрегнато ежедневие, обяснидейността на  продуцентите и предизвика децата с интересни въпроси. В тези срещи се забеляза, че учениците имат сериозно отношение към живота, новините и литературата и благодарение на това, си спечелиха обещание за нова среща.

   Вълнуващо беше и посещението на детската писателка Цвета Брестничка. Тя показа своите книги от поредицата „Във вълшебната гора“ и представи най-новата си книга „Небивалици с буквите от А до Я“. Гостенката ни дойде с представители на издателство „Фют“, които бяха подготвили забавна игра за учениците. Децата активно и с интерес се включиха в нея, слушаха откъси от новата книга, отгатваха и подреждаха букви по специалното табло. А когато дойде моментът на въпросите, учениците показаха изключителна подготвеност, интелигентност и старание – проличаха си многото прочетени книги и уважението, с което са подходили към тази среща и към интересната личност на г-жа Брестничка.

        Когато музиката е в сърцето ти, нищо не може да спре развитието на таланта. Посещението на Боби (Борислав) Мирчев при първокласниците беше съпроводено с много настроение, музика, смях и песни. Артистичната поява на госта и неговата китара, предизвика възторг и въодушевление у децата. Учениците и учителите бяха подготвили много изненади  – рецитираха негови стихове, поздравиха го с песен изадаваха интересни въпроси, засягащи личността и творчеството му. Срещата завърши  с обещание за парти, с пожелание за смели мечти и успехи и разбира се, с подарък за библиотеката – новата му книга „Мида, раковина и море“.

           На музикална вълна бяха и учениците от II-а и II-б клас. Техен гост беше г-жа Галунка Калоферова – автор на учебници по музика. За всяко дете беше подготвен музикален инструмент и то имаше възможност да го пипне, разгледа и използва. Учениците усетиха силата на музиката и  разбраха как съчетаването на отделните звуци създаванейната магияА тя беше изживана и усетена от децата чрез активното им участие в музикалната приказка, разказана от госта и осъществена от тях.

            До приказния сват на Анелия Янковска-Сенгалевич се докоснаха учениците от трети (III a, III б) и четвърти (IV a, IV в) клас. Срещите с учителя-творец преминаха в разговори, гатанки и четене на откъси от нейни книги. Децата разсъждаваха върху посланието, което носи текста, беседваха по въпросите за таланта и вдъхновението. Нейното гостуване така повлия на учениците, че те проявиха желание да й покажат и да се похвалят съссвоите творби. Дори една ученичка от трети клас сътвори специално стихотворение. 

ПолинаНалбантова – тема „Професия Журналист“ (2 л. – II , III-г кл.)

Цвета Брестничка – тема „Пътешествие из творчеството“  (4 л. – II , III-в , IV  , IV-г кл.)

Анелия Сенгалевич – тема „Пътешествие из творчеството“  (4 л. – III-а  , III-б , IV-а , IV-в кл.)

Борислав Мирчев – 2  теми  „Когато музиката говори“ – 2 л. ( I-б , I-г) и “Аз мога да успея“ – 2 л. (I-в , I-а кл  )

Галунка Калоферова – тема „Красивият свят на музиката и емоциите, които те предизвиква“ – 2 л. (II-а , II-б кл.)

Skip to content