104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Безплатна подкрепеща закуска

За периода от 04.10.2021 г. до 20.12.2021 г. на учениците от Iви до IVти клас се осигурява безплатна подкрепеща закуска. Менюто за първите две седмици може да видите в раздела „Столово хранене“