104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

Ден на самоуправлението

На 09.05.2022г. се проведе Ден на самоуправлението в 104 ОУ „Захари Стоянов“. Един ден, наситен с оживление и емоции... В организацията дейно участие взеха учениците от Ученическия съвет на петите, шестите и седмите класове.

Децата бяха изпълнени с въодушевление и ентусиазъм. Надпреварваха се да заемат „работното си място“ в този ден и с лекота се сляха с работния ритъм на училището. Младите „преподаватели“ бързаха да изпитат съучениците си, след което да преподадат новия урок, да дадат домашна работа, следяха строго за дисциплината в клас. По време на час цареше тишина, „учителите“ се превъплащаваха в ролята си, съвсем не на шега. По коридорите енергични хигиенисти усърдно се справяха с новите си задължения. Охраната зорко следеше за сигурността, секретарките обработваха документацията, психолозите изследваха конфликтни ситуации, медицинската сестра обгрижваше пациенти и всичко това под вещото ръководство на усмихнатите и отговорни подрастващи директори.

Беше още един незабравим и вълнуващ ден в нашето 104 ОУ!

k1
k2
k3
k4
k5
k6

Училищен библиотекар

 На 11 май г-жа Мадлен Бенчева, училищен библиотекар, отбеляза своя професионален празник. Пред учениците от 2-ри и 3-ти клас тя разказа за основните дейности на библиотекаря и необходимите умения, които той трябва да притежава, за да изпълнява добре своята работа. Децата с удоволствие изпълниха някои от библиотечните задължения и четоха забавни текстове от детски книги. С гордост представиха в библиотеката своите авторски творби и показаха как подреждат, описват и раздават книжки от класните си библиотеки. 

1652342789178
1652342789189
1652342789155
1652342789142

Седмица на книгата

Учениците от седми клас се включиха в Националната програма за насърчаване на четенето. Част от тях отидоха при учениците от първи и пети клас, за да им прочетат откъси от любими свои книги. Навсякъде предизвикаха интерес с откъси от „ Патиланско царство“, „ Български народни приказки“, стихотворения за деца. Особено вълнуваща беше срещата на учениците от 5.б клас с Кирил Александров от 7.б. Кирчо прочете откъси от книгата на Захари Стоянов „Христо Ботйов. Опит за биография“, разказа им любопитни подробности от произведението, развълнува петокласниците.