104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

Дигитални компетентности

title oud

Проект BG05M2OP001-2.012-0001                  Към сайта на проекта.

„Образование за утрешния ден“  

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Специфичните цели на проекта:
1. Усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
2. Подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
3. Намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
4. Модернизиране на учебни програми, учебни планове, учебници и учебни помагала;
5. Повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
6. Насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
7. Осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

Дейност 2 Изграждане на модерна защитена образователна среда в училищата и детските градини, базирана на съвременни съоръжения:

ü  интерактивен дисплей – Vestel 65IFX

ü  лаптопи – 6 бр.

Дейност 6 Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране).

 

kk2
kk3
kk1
kk5
kk4
kk6
kk7
kk8
kk9
kk10
kk11
kk12
kk13
kk14
kk15
kk16

ü    Дигитални компетентности 3а

pok3a

 
 3а  
 

ü    Дигитални компетентности 3б

pok3b

3v   
 

ü    Дигитални компетентности 3в

pok3v

 3b  

За успеха на Ева Динева Митева

С гордост известяваме за успеха на Ева Динева Митева, ученичка от 6.г клас на нашето училище, която спечели 2. място на престижния Международен културен форум" Велики Преслав - история на цял един народ". Нейната творба бе отличена сред стотици други в конкурс за художествени творби-живопис. Пожелаваме и да продължи вдъхновено да твори и пожъне бъдещи успехи!

kd1 kd2
kd3

Краси Гаргова – едно дете с голямо сърце!

Ученичката от 4.б клас – Краси Гаргова (позната ни и като републиканска шампионка по джудо), реши да отгледа и дари своята коса на Асоциация „Промени живота си сега” за изработване на перуки за онкоболни жени.

Постъпката й е много благородна и ние й пожелаваме да е все така готова да помага на хората в нужда. Гордеем се с нея и дано примерът й има и други последователи.

IMG-7d388061196a016c73bf924f47acb06c-V
20190601154411-1