104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

Открити врати в 104 ОУ „Захари Стоянов“

  • На 15.05. 2021 г от 9:30, 10:30 и 11:30 часа 104 ОУ проведе срещи с родители на бъдещи

първокласници. В епидемичната обстановка беше избран неучебен ден и беше дадена

възможност на интересуващите се да се запишат в удобен за тях час през гугъл формуляри. На

срещите присъстваха между 25 и 30 родители.

  • Госпожа Велинова, директор на училището, представи екипа, който ще води първи клас,

учебните програми, иновацията на училището, възможностите за занимания по интереси и

извънкласни форми. Родителите имаха възможност да се запознаят предварително с

електронните портфолия на учителите и да задават въпроси.

  • В края на срещата родителите от всяка група разгледаха училището. Нямаше забранени за

разглеждане места!

13
15
1-2
11
141

 

Спечелен проект към Столична община

ct logo

104. ОУ „Захари Стоянов“ спечели проект по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта към Столична община.

Проектът носи името „Споделена ваканция“ и е насочен към създаване на ефективни условия за насърчаване на децата и учениците към физическа активност, системно практикуване на спорт и спортна изява като средство за здравословен начин на живот и подкрепа на личностното развитие на деца и ученици.

В проекта участват 45 ученици от 3.клас, 20 ученици от 5-7 клас, педагогически персонал и родители, включващи се в различните дейности на проекта.

Време на провеждане: 03.06. – 10.06. 2021 година.