104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

График на смените и класни стаи за учебната 2021/2022 г.,

График на смените и класни стаи за учебната 2021/2022 г.

I срок, I смяна

Начало – 08:20 Начало – 07:30 Начало – 07:30

2 а клас – 102 5 а клас – 303 6 а клас - 202

2 б клас – 103 5 б клас – 304 6 б клас - 203

2 в клас – 104 5 в клас – 305 6 в клас - 204

2 г клас – 105 5 г клас – 306 6 г клас – 205

6 д клас – 206

I  срок, I I смяна – начало 13:30 ч.

3 а клас – 102 4 а клас – 303 7 а клас - 202

3 б клас – 103 4 б клас – 304 7 б клас - 203

3 в клас – 104 4 в клас – 305 7 в клас - 204

3 г клас – 105 4 г клас – 306 7 г клас – 205

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г. към 23.07.2021 г .

5 клас –  3 места 

Избираеми часове - Английски език и Технологии и предприемачество

Необходими документи:

1. Заявление по образец – от училищния сайт

2. Удостоверение за завършен клас/етап - копие

3. Удостоверение за постоянен/настоящ адрес на детето

Документи се приемат от 25.07. до 20.08. 2021г в канцеларията на училището. 

Записаните ученици ще бъдат обявени на  24.08.2021 г.

 

НОВИ СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г. към 09.07.2021 г .

 

4 клас – 1 място 

5 клас – 1 място 

Избираеми часове - Английски език и Технологии и предприемачество

 


НОВИ СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г. към 02.07.2021 г .

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г. към 25.06.2021 г .

2 клас – 2 места във 2 г клас

3 клас – 2 места в 3 г клас

4 клас – 1 място в 4 в клас

5 клас – 2 места в 5а, 2 места в 5в, 1 място в 5г

Избираеми часове - Английски език и Технологии и предприемачество

6 клас – 2 места в 6а, 2 места в 6г, 2 места в 6д

Избираеми часове - Математика и Човек и природа или БЕЛ и История и цивилизации

7 клас- 1 място в 7б, 1 място в 7в, 2 места в 7г

Избираеми часове - Химия с Биология или Физика с Математика

Необходими документи:

1. Заявление по образец – от училищния сайт

2. Удостоверение за завършен клас/етап - копие

3. Удостоверение за постоянен/настоящ адрес на детето

Документи се приемат от 28.06. до 15.07. 2021г в канцеларията на училището. Записаните ученици ще бъдат обявени на 19.07.

Текущи свободни места ще се обявяват на сайта на 02.07., 09. 07. и 16. 07. Ако след това се освободят нови места, ще бъдат обявени на 01.09. и документи ще се приемат до 09.09.2021, а записаните ученици ще бъдат обявени на 10.09.2021г

Национална програма „Отново заедно“

       Уважаеми родители,

104 ОУ ще участва в Националната програма „Отново заедно“, предвиждаща почивка, осигурена финансово от МОН за 50 ученици от 1. до 7. клас. Ако цялата бройка се запълни, с тях ще пътуват 5 учители.

   Педагогическият съвет на свое заседание одобри критерии за подбор на учениците, в случай че желаещите са повече от 50. Те са:

Брой учебни дни в електронна среда

Прекаран Ковид 19 през учебната година /доказва се с документ/

Социални причини

Безработен родител повече от 3 месеца през 2021 г.

Сираци/полусираци

Деца близнаци и/или от многодетни семейства

Активно участие в обучението в електронна среда- удостоверява се служебно от училището

Участие във II кръг на олимпиада и/или Национално състезание.

       Пътуването ще се осъществи в периода 22.08.- 03.09.2021 г. и трае 6 дни/ 5 пълни пансиона. Дестинацията е избрана от Педагогическия съвет. Виж база и програма .

Документи за участие на учениците в програмата са подават в канцеларията на училището от 25.06. до 01.07.2021 г. включително. С одобрените ще се свърже класният ръководител на 02.07.2021 г.