104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

Участие в проект "София избира децата"

104. ОУ е едно от училищата, спечелили участие в проекта „София избира децата“ към инициативата „София избира“  на Столична община. Училището има изготвен и одобрен проект за ремонт на тоалетните във филиала за първокласници. В тази връзка от 7.07.2021 г. до 15.07.2021г. 16:00ч. училището събира оферти за изпълнение на цялостните дейности по изграждането на тоалетните. Срокът за изпълнение на дейностите е до 9.09.2021 г. Можете да се запознаете с количествената сметка ТУК. Максималната допустима стойност на офертите е 45 000 лв с ДДС. Цялостният архитектурен проект може да бъде видян в сградата на училището. Офертите се предават в канцеларията на училището.

104 1 c11 104 2 c21

Резултати от НВО

Ръководството на 104.ОУ “Захари Стоянов“ се гордее и изказва своята благодарност

за постигнатите високи резултати на своите ученици и учители.

НВО 4 клас 2020/2021 г.

 

Предмет

104. OУ "З. Стоянов"

София-град

за страната

брой явили се ученици

средно

момчета

момичета

средно

момчета

момичета

средно

момчета

момичета

Бълг. език и лит.

90,75

88,93

92,78

83,3

80,98

85,75

74,67

71,42

78,02

108

Математика

80,65

81,02

80,74

71,17

71,59

70,73

63,16

62,96

63,37

108

НВО 7 клас 2020/2021 г.

 

Предмет

104. OУ "З. Стоянов"

София-град

за страната

брой явили се ученици

средно

Мъже

Жени

средно

Мъже

Жени

средно

Мъже

Жени

Бълг. език и лит.

74.78

70.04

80.45

65.31

61.36

69.56

53.86

48.88

59.16

123

Математика

60.07

59.48

60.77

50.05

49.41

50.75

37.94

36.38

39.60

123

Английски език

94.17

96.67

92.92

89.98

89.15

90.70

87.87

86.74

88.79

3