104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

Споделена ваканция

 SVak

Проектът дава възможност на учениците да прекарат по-дълго време сред свои съученици и да работят, спортуват и учат заедно в различна от домашната атмосфера, дори и при съвместните спортни игри с родителите. Ще дадем възможност за повишаване на двигателната активност, придобиване на умения необходими на учениците за активния им живот като граждани, изграждане на нагласи за спорта като начин на прекарване на свободното време, изграждане на лидерски умения. Умения, за които няма учебен час, класна стая, обучение чрез преживяване

Бюлетин 1

Бюлетин 2

Списък на приетите ученици на обявените свободни места в 104 ОУ

2 клас

1. Росен Русанов

2. Никола Колев

3. Цветелина Тошева – над прием – от чужбина

3 клас

1. Александър Тодоров

2. Елица Цветанова

4 клас

1. Кристиян Ханна

2. Пламен Цветанов

5 клас

1. Йоан Йосифов

2. Цветелина Любомирова

3. Пламен Бачоров

4. Павел Миланов

5. Кристиян Димитров

6. Виктор Стоянов

7. Ангелина Стоевска

8. Славина Рашева

9. Никола Панев

10. Калоян Богданов

11. Симона Михайлова

12. Лора Ганчева

13. Владислав Васев

14. Юлиян Кръстев

6 клас

1. Деница Николова

2. Мина Русева

Към момента – 19.07. – свободни места има само в 6 клас. Освободените места през лятото за всички класове (ако има такива), ще бъдат обявени на 31.08. 2021г.