104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

7 - 8 октомври 2021 г. бяха посветени на Ран Босилек

  Дните 7-8 октомври 2021 г. бяха посветени на Ран Босилек инеговото Патиланско царство“. Представители  на Ученическия съвет с въодушевление прочетоха и пресъздадоха някои от веселите истории на неговите „патиланци“ пред учениците от втори клас. Почитането на паметта на българския писател, поет и преводач беше и повод да се поканят малките ученици да разгледат училищната библиотека. Съпроводени от артистичните петокласници, те я посетиха с много трепет и вълнение. А училищният библиотекар им помогна да се докоснат до тайнството на библиотеката и вълшебния свят на книгите.

b2
b1
b4
b5
b3
b6
b7
b8

Дистанционно обучение 6 клас

Поради многото отсъстващи ученици във випуска на 6. клас випускът преминава в ОРЕС от 4.10 2021 г. до 13.10.2021 г. вкл.. Подаден е доклад на МОН и очакваме официално разрешение. 
Часовете ще се провеждат в Teams с начало началото на всеки учебен час в присъствена форма. Продължителността на часовете е 30 мин.

Безплатна подкрепеща закуска

За периода от 04.10.2021 г. до 20.12.2021 г. на учениците от Iви до IVти клас се осигурява безплатна подкрепеща закуска. Менюто за първите две седмици може да видите в раздела „Столово хранене“

Абонамент за новини