104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

СЪОБЩЕНИЕ

            Уважаеми родители и ученици,

Уведомяваме Ви, че общинският / училищен/ кръг на олимпиадата по МАТЕМАТИКА ще се проведе на 11.12.2021 г. /събота/ от 9:00 часа в сградата на училището при спазване на всички противоепидемични мерки.

В нея могат да участват ученици от 4 до 7 клас.

Продължителността за всички възрастови групи  е 4 астрономически часа.

За участие в олимпиадата родителите трябва да попълнят Декларация за информирано съгласие, която могат да получат от класните ръководители / за 4 клас/, от преподавателите / за 5-7 кл./, или да изтеглят от  тук.

         Крайният срок за връщане на попълнените декларации е 03.12.2021г. при класните ръководители, преподавателите или на охраната на училището.

          На всички участници пожелаваме достойно представяне!

ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА 16.11.2021

ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА 16.11.2021

Човекът е палитра от емоции и гледни точки. Той има начин на мислене и неговият манталитет, определя как индивидът ще се държи с останалите. Всички хора са различни, всеки има различен начин на мислене и живот, гледни точки, пристрастия и т.н. Но това, което обединява хората е тяхното отношение и емоции. Комуникацията в обществото, определя националното самосъзнание на една страна, и затова общуването, трябва да се приема, като морално благо на колектива. Разбира се, всеки има различен мироглед и съзнание, но неговият мироглед и съзнание по някакъв начин могат да повлияят негативно върху един човек. В по-голямата част от живота, цели държави формират анархични разделения спрямо, цвят и политически възгледи от социална, културна или религиозна невъзможност за асимилация на многообразието в обществото. Но, за да НЕ се стига до там, хората трябва да се научат да бъдат, зачитащи чуждото мнение и лоялни на своите приятели, семейство или държава.

Преслав Витанов

Член на Ученическия съвет

Абонамент за новини