104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

Важно за учениците и техните родители

Учениците в София град ще се обучават по следния график:

График ротация област София-град

  • за периода 07.02.2022 г. – 13.02.2022 г. обучение от разстояние в електронна среда на учениците от VII, X и XII клас;
  • за периода 07.02.2022 г. – 13.02.2022 г. присъствено ще се обучават учениците от I, II, III, IV,V, VI,VIII, IX и XI клас.

Съгласнo заповед  РД - 09-2191/3.02.2022 г. на Министъра на образованието и науката.
Занятията се провеждат съгласно седмичното разписание за 2. срок

Съобщение за учениците от 5., 6. клас и техните родители

Съгласно заповед РД-01-21/21.01.2022 г. на Директора на СРЗИ учениците от 5. и 6. клас ще се обучават в електронна среда. Учебните часове се провеждат в училищната платформа на Teams, по утвърденото седмично разписание. Учебните часове са по 30 минути и са с начало, началото на часовете в присъствена форма. 

Съгласно заповед РД-01-21/21.01.2022 г. на Директора на СРЗИ учениците от 5. и 6. клас ще се обучават в електронна среда до 28.01.2022 г.

Международен ден на снежния човек

На18 януари се отбелязва Международният ден на снежния човек. Училищният библиотекар подготви табло с интересни факти по темата – с информация, свързанас появата на снежната фигура и с любопитни подробности около вида и създаването й. Прочете на учениците от 2 клас (ЦДО) приказката на Ангел Каралийчев „Снежният човек“. Заредени със зимно настроение, децата с въодушевление пресъздадоха своя „Снежко“ върху белия лист. Със съдействието и на техните учители прекрасните рисунки оформиха красива снежна изложба. 

k1 k22