104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

Споделена ваканция

 SVak

Проектът дава възможност на учениците да прекарат по-дълго време сред свои съученици и да работят, спортуват и учат заедно в различна от домашната атмосфера, дори и при съвместните спортни игри с родителите. Ще дадем възможност за повишаване на двигателната активност, придобиване на умения необходими на учениците за активния им живот като граждани, изграждане на нагласи за спорта като начин на прекарване на свободното време, изграждане на лидерски умения. Умения, за които няма учебен час, класна стая, обучение чрез преживяване

Бюлетин 1

Бюлетин 2

Списък на приетите ученици на обявените свободни места в 104 ОУ

2 клас

1. Росен Русанов

2. Никола Колев

3. Цветелина Тошева – над прием – от чужбина

3 клас

1. Александър Тодоров

2. Елица Цветанова

4 клас

1. Кристиян Ханна

2. Пламен Цветанов

5 клас

1. Йоан Йосифов

2. Цветелина Любомирова

3. Пламен Бачоров

4. Павел Миланов

5. Кристиян Димитров

6. Виктор Стоянов

7. Ангелина Стоевска

8. Славина Рашева

9. Никола Панев

10. Калоян Богданов

11. Симона Михайлова

12. Лора Ганчева

13. Владислав Васев

14. Юлиян Кръстев

6 клас

1. Деница Николова

2. Мина Русева

Към момента – 19.07. – свободни места има само в 6 клас. Освободените места през лятото за всички класове (ако има такива), ще бъдат обявени на 31.08. 2021г.

Участие в проект "София избира децата"

104. ОУ е едно от училищата, спечелили участие в проекта „София избира децата“ към инициативата „София избира“  на Столична община. Училището има изготвен и одобрен проект за ремонт на тоалетните във филиала за първокласници. В тази връзка от 7.07.2021 г. до 15.07.2021г. 16:00ч. училището събира оферти за изпълнение на цялостните дейности по изграждането на тоалетните. Срокът за изпълнение на дейностите е до 9.09.2021 г. Можете да се запознаете с количествената сметка ТУК. Максималната допустима стойност на офертите е 45 000 лв с ДДС. Цялостният архитектурен проект може да бъде видян в сградата на училището. Офертите се предават в канцеларията на училището.

104 1 c11 104 2 c21

Резултати от НВО

Ръководството на 104.ОУ “Захари Стоянов“ се гордее и изказва своята благодарност

за постигнатите високи резултати на своите ученици и учители.

НВО 4 клас 2020/2021 г.

 

Предмет

104. OУ "З. Стоянов"

София-град

за страната

брой явили се ученици

средно

момчета

момичета

средно

момчета

момичета

средно

момчета

момичета

Бълг. език и лит.

90,75

88,93

92,78

83,3

80,98

85,75

74,67

71,42

78,02

108

Математика

80,65

81,02

80,74

71,17

71,59

70,73

63,16

62,96

63,37

108

НВО 7 клас 2020/2021 г.

 

Предмет

104. OУ "З. Стоянов"

София-град

за страната

брой явили се ученици

средно

Мъже

Жени

средно

Мъже

Жени

средно

Мъже

Жени

Бълг. език и лит.

74.78

70.04

80.45

65.31

61.36

69.56

53.86

48.88

59.16

123

Математика

60.07

59.48

60.77

50.05

49.41

50.75

37.94

36.38

39.60

123

Английски език

94.17

96.67

92.92

89.98

89.15

90.70

87.87

86.74

88.79

3