104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

Безплатна подкрепеща закуска

За периода от 04.10.2021 г. до 20.12.2021 г. на учениците от Iви до IVти клас се осигурява безплатна подкрепеща закуска. Менюто за първите две седмици може да видите в раздела „Столово хранене“

15 септември

Първият учебен ден в 104. ОУ „ Захари Стоянов” беше тържествен и наситен с емоции при спазване на задалжителните противоепидемични мерки. Тържеството се проведе в двора на училището с участието на ученици от  първи и пети клас. Гост на събитието беше кмета на район „ Триадица” господин Димитър Божилов, който даде висока оценка на постиженията на училището. Госпожа Велинова, директор на училището, поздрави всички ученици, родители и учители с началото на учебната година.

 

2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

График за тържествено откриване на учебната 2021-2022 година

В 8:30 учениците от 6 клас влизат през малкия вход на училище минават през стелката за дезинфекция на обувките и ръцете от поставения на входа дезинфектант. Заемат стаите на 2.етаж.

В 8:30 учениците от 4 клас влизат от главния вход на училище минават през стелката за дезинфекция на обувките и ръцете от поставения на входа дезинфектант и заемат стаите на 3. етаж.

Провеждане на ЧК, на който се обсъжда работата по време на създалата се епидемична обстановка , инструктаж и получаване на учебниците. Учениците напускат сградата на училището през входа, от който са влезли и си отиват. В 9,15 излизат „а“ паралелките, през 5 минути излизат и останалите паралелки. До 9,35 всички ученици трябва да напуснат двора и училището.

В 8:45 учениците от 3 клас влизат през малкия вход на училището, мнават през стелката за дезинфкция на обувките и ръцете от поставения на входа дезинфектант. Заемат класните си стаи на 1. етаж.

Провеждане на час на класа, на който се обсъжда работата по време на създалата се епидемична обстановка., инструктаж и получаване на учебници. Учениците напускат сградата на училището през входа, от който са влезли и си отиват. В 9:35 напуска паралелка „а“, а остналите през 5 минути. До 9:50 всички ученици трябва да напуснат двора и училището.

В 9:40 учениците от 5 клас влизат от главния вход на училище, минават през стелката за дезинфекция на обувките и ръцете от поставения на входа дезинфектант. Заемат своите си класни стаи - 3. етаж. Провеждане на ЧК, на който се обсъжда работата по време на създалата се епидемична обстановка , инструктаж и получаване на учебниците. Учениците напускат сградата на училището, излизат от малкия вход с класните ръководители и заемат определените места на двора за тържествено откриване на учебната година.

10:30ч. Тържество по случай началото на новата учебна година. Учениците от 1 и 5 клас са подредени на двора на обозначените места при спазване на задължителна дистанция. Родителите на първокласниците присъстват на обозначените места, без да се допуска струпване на хора на едно място. След приключване на тържеството 1 клас влизат в централната сграда, преминават през коридора на 1. етаж, излизат от малкия вход и през транспортния вход и по класове се придвижват до филиала на 104 ОУ. През главния вход на филиала влизат А и Б паралелки, а през задния вход В и Г паралелки. Родителите изчакват на двора на определените за класовете места.

11:15-12:10 ч. – Първи час за първокласниците и техните учители. Учениците напускат сградата на филиала от входовете, от които са влезли.

Придружаващите ги родители ги изчакват на определените за съответната паралелка места.                                              

В 11:15 учениците от 2 клас влизат през главния вход на училище минават през стелката за дезинфекция на обувките и ръцете от поставения на входа дезинфектант. Заемат стаите на 1.етаж.

В 11:15. Учениците от 7. клас влизат през малкия вход на училище минават през стелката за дезинфекция на обувките и ръцете от поставения на входа дезинфектант. Заемат стаите на 2. етаж.

Провеждане на ЧК, на който се обсъжда работата по време на създалата се епидемична обстановка , инструктаж и получаване на учебниците Учениците напускат сградата на училището през входа, от който са влезли и си отиват. В 12:00 започват да излизат учениците паралелка „а“, а останалите през 5 мин.

Моля учениците да носят маски, които са задължителни в общите части на сградата, а за прогимназиален етап и в класните стаи, както и да спазват дистанция от 1,5м при общуване на двора.

Родителски срещи

На 8.09.2021 г. в основната сграда на училището ще се проведе родителска среща за родителите на учениците от 1. клас, както следва:

паралелка

Начален час

Място на провеждане

Място на влизане

17:45

Училищен стол

Малък вход

18:45

Училищен стол

Малък вход

17:45

Фоайе 2. етаж

Главен вход

18:45

Фоайе 2. етаж

Главен вход

Във връзка със сложната епидемиологична обстановка е необходимо за всяко дете да има САМО ПО ЕДИН представител на дете. Родителите трябва да бъдат със защитни маски и да спазват регламентираната дистанция.

Родителската среща за родителите на учениците от 5. клас ще се проведе на 13.09.2021 г. в основната сграда на училището, както следва:

паралелка

Начален час

Място на провеждане

Място на влизане

17:45

Училищен стол

Малък вход

18:45

Училищен стол

Малък вход

17:45

Фоайе 2. етаж

Главен вход

18:45

Фоайе 2. етаж

Главен вход

Във връзка със сложната епидемиологична обстановка е необходимо за всяко дете да има САМО ПО ЕДИН представител на дете. Родителите трябва да бъдат със защитни маски и да спазват регламентираната дистанция.

Родителската среща за родителите на учениците от 2., 3. и 4. клас ще се проведе онлайн на 13.09.2021 г. от 18:00 ч. Класните ръководители на новите ученици ще се свържат с родителите и ще им изпратят своевременно линк за срещата.

Родителските срещи на учениците от 6. и 7. клас ще се проведе до края на месец септември.