104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

Oткрит урок по литература в 5. А клас

На 15.10.2021 г. бе проведен открит урок по литература в 5. А клас на тема „ Митът за Сътворението“, подготвен от г-ца Кристина Александрова, учител по български език и литература. Дейността е в изпълнение на НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ГРИЖАТА ЗА УЧЕНИКА“ Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“.

Учениците от 5.А клас показаха изключително добри познания за древногръцката митология и активно се включиха в часа.

Гости на урока бяха г-жа Д. Стоянова, начален учител, ученици от 4. клас, г-жа Божкова, главен учител, г-жа Хартарска, помощник-директор, г-жа Дикова, преподавател по БЕЛ.

ЗЕЛЕНА ОЛИМПИАДА

На вниманието на учениците от 104.ОУ „Захари Стоянов“

Започва Зелената олимпиада, която образователният портал Академика БГ организира от 2011 г. Тази година тя ще се проведе изцяло онлайн. В нея могат да участват ученици от 1. до 12. клас от цялата страна.

Те могат да се регистрират за участие и да решат тест на екологична тематика в специално създадената онлайн платформа https://zelenaolimpiada.com/

В прикачения файл е пълната информация за инициативата.

7 - 8 октомври 2021 г. бяха посветени на Ран Босилек

  Дните 7-8 октомври 2021 г. бяха посветени на Ран Босилек инеговото Патиланско царство“. Представители  на Ученическия съвет с въодушевление прочетоха и пресъздадоха някои от веселите истории на неговите „патиланци“ пред учениците от втори клас. Почитането на паметта на българския писател, поет и преводач беше и повод да се поканят малките ученици да разгледат училищната библиотека. Съпроводени от артистичните петокласници, те я посетиха с много трепет и вълнение. А училищният библиотекар им помогна да се докоснат до тайнството на библиотеката и вълшебния свят на книгите.

b2
b1
b4
b5
b3
b6
b7
b8

Дистанционно обучение 6 клас

Поради многото отсъстващи ученици във випуска на 6. клас випускът преминава в ОРЕС от 4.10 2021 г. до 13.10.2021 г. вкл.. Подаден е доклад на МОН и очакваме официално разрешение. 
Часовете ще се провеждат в Teams с начало началото на всеки учебен час в присъствена форма. Продължителността на часовете е 30 мин.

Безплатна подкрепеща закуска

За периода от 04.10.2021 г. до 20.12.2021 г. на учениците от Iви до IVти клас се осигурява безплатна подкрепеща закуска. Менюто за първите две седмици може да видите в раздела „Столово хранене“