104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Oтносно връщането на учениците от 1. до 4. клас

Уважаеми родители, 

Съгласно писмо  9105-382/ 5.11.2021 г. на Министъра на образованието и науката /Целият текст на писмото можете да видитеТУК./ относно връщането на учениците от 1. до 4. клас в присъствено обучение е необходимо да направите своя информиран избор и да попълните декларация от посочения в края на писмото вид. Декларацията трябва да се попълни, подпише и изпрати на класния ръководител на ученика НАЙ-КЪСНО до 12:00 ч. на 8.11.2021 г. в електронния дневник. Ако декларацията изисква прилагането на документи, моля да приложите и тях.  

Ако нямате възможност да разпечатате и попълните декларацията, можете да направите това на 8.11.2021 г. от 7:30 до 12:00 в канцеларията на училището. 

 информационни клипове ТУК

Декларацията за съгласие за тестване в училище можете да изтеглите ТУК.

Декларацията за съгласие за тестване на дете със СОП можете да изтеглите ТУК.