104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

резултати от областния кръг на олимпиадата по математика за учениците от IV, V и VI клас

 

   мм1         Уважаеми родители , резултатите на явилите се на областния кръг на олимпиадата по математика учениците от IV, V и VI клас са обявени на сайта на Софийска математическа  гимназия

    Оценките на учениците са окончателни и не подлежат на обжалване.                                                                                                 

   Всички желаещи ученици и родители могат да се запознаят с работата на ученика на 10., 11. и 12. март 2021 година:

  •   IV и V клас в 56. СУ „Константин Иречек“ от 10.00 до 12.00 и от 14.00 до 16.00 часа. Запознаването ще стане в Библиотеката на 56. СУ, за която  се влиза от вход В.
  •  VI клас в НПМГ от 10.00 до 12.00 и от 14.00 до 16.00 часа.

Състезателната работа не може да бъде копирана, снимана или изнасяна извън определеното помещение.

  • Запознаването се осъществява единствено при стриктно спазване на правилата за безопасност и превенция на риска от заразяване с COVID-19, включително задължително носене на лична предпазна маска.
    Лица без лични предпазни средства не се допускат в сградата.
  • Единствено ученикът или негов родител (законен представител) може да види състезателната работа.
  • Ученикът или родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, трябва да представи ученическа лична книжка (бележник) или карта, удостоверение за раждане или друг документ, удостоверяващ правото да види състезателната работа.

Протоколът с резултатите на учениците се предоставя по служебен път на гимназиите в рамките на област София-град, които използват резултатите от олимпиадата по математика за осъществяването на държавен план-прием в V клас.

Поздравяваме всички ученици за старанието и постигнатите резултати!