104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

консултации за работа в условията на COVID-19

Консултации с психолог за учители, ученици и родители

Учители, ученици и техните родилите могат да получат психологическа подкрепа и консултация по телефона относно създалата се ситуация с COVID-19. Те се провеждат на самостоятелната телефонна линия на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в София /РЦПППО/. Всеки, който има нужда от разговор със специалист, може да се обади на номер 0877183133.

Дистанционните психологически консултации започват тази сряда – 11 ноември. Учителите, учениците и техните родилите могат да поговорят за пандемията със специалист между 8:30 и 16:30 часа. Според утвърдения график консултации ще се провеждат и на 12-и,17-и, 18-и, 24-и и 25-и ноември.