104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

Готови ли сме за учебната година

СЪОБЩЕНИЕ

 В електронна среда се обучават учениците от:
  • 4.б клас – от 07.01.2022г. до 16.01.2022г.
  • 5.в клас – от 06.01.2022г. до 16.01.2022г.
  • 1.а клас – от 11.01.2022г. до 20.01.2022г.
  • 6.в клас – от 12.01.2022г. до 17.01.2022г.
  • 1.в клас – от 13.01.2022 до 19.01.2022г.

 

Заповед на МОН № РД09-4982/14.12.2021 г. за изменение на Насоки за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка

ЗАПОВЕД на Министъра на образованието РД 09-4666/26.11.2021 г.

ЗАПОВЕД на Министъра на образованието и Министъра на здравеопазването:  РД09-4614 от 24.11.2021 г. и РД-01-963 от 24.11.2021 г.
/над последната заповед/

ЗАПОВЕД на Министъра на образованието РД09-3596/20.10.2021 г.

ЗАПОВЕДИ на Министъра на здравеопазването

СЪОБЩЕНИЕ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА:

От 21.10.2021 г. учениците от 1. до 7. клас се обучават от разстояние в електронна среда.

ОБЩИ ПРАВИЛА за провеждане на присъствено обучение в условията на CОVID – 19

Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19

ПРОЦЕДУРА за действие при съмнение или случай на COVID 19 в училище с ученик.

ПРОЦЕДУРА за действие при съмнение или случай на COVID 19 в училище с възрастен член на персонала  

ПРАВИЛА за работа с родители, външни посетители и доставчици на стоки и услуги в училище.

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата през учебната 2021-2022 година

Готови ли сме за учебната година?

Архив

Skip to content