104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Важно за участниците в Европейско кенгуру от 5 до 7 клас

 
images м2Уважаеми ученици,
Съгласно заповед № РД09-823/05.04.2021 г. на министъра на образованието и науката
математическото състезание „Европейско кенгуру“ за V-XII клас ще се проведе на  29.05.2021 г., начало 11:00 часа