104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Важно за учениците от 5,6 и 7. клас

Във връзка с провеждане на НВО за IV клас на 27 и 28.05.2021 г., учениците от 5,6 и 7 клас ще проведат часовете при спазване  на съответните часови графици:          

1.        

6 и 7 клас                                                   5 клас /обучение в електронна среда от разстояние/

0 ч. 12:40 – 13:20 ч.                                              0 ч. 12:50 – 13:20 ч. 

1 ч. 13:30 – 14:10 ч.                                              1 ч. 13:30 – 14:00 ч. 

2 ч. 14:20 – 15:00 ч.                                              2 ч. 14:20 – 14:50 ч. 

3 ч. 15:10 – 15:50 ч.                                              3 ч. 15:10 – 15:40 ч. 

4 ч.16:10 – 16:50 ч.                                               4 ч. 16:10 – 16:40 ч. 

5 ч. 17:00 -17:40 ч.                                               5 ч. 17:00 – 17:30 ч. 

6 ч. 17:50 – 18:30 ч.                                             6 ч. 17:50 – 18:20 ч. 

7 ч. 18:40 – 19:20 ч.                                              7 ч. 18:40 – 19:10 ч. 

 

2.     ​В седмичното разписание се правят следните корекции:  

За 27.05.2021 г.                                                                                     за 28.05.2021 г. 

5 в клас- 2 ч.- ФВС, 3 ч. Математика                                           7 в клас – 1 ч. ИЦ, 5 ч.-Музика 

 

2 а клас – 1 ч.ФВС вместо ЧСД                                                   7 г клас – 2 ч. ИЦ, 4 ч.- Музика

7 а клас –    2 ч. Математика, 

4 ч. – ФВС,

6 ч. – География               

                                                                 6г клас-Започват от 2 часа, 7ч.-ЧП 

 

7 б клас- 0 ч. ИИ, няма 6 ч.                                                          7 д клас –1 ч.- ФВС, 4 ч.-История 

 7 д клас- 1 ч. Музика, 6 ч.- ЧСД