104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

3.04.2023 г. – неучебен ден

Във връзка с провеждане на избори за Народно събрание на 2.04.2023 г. и съгласно заповед РД09-590/16.03.2023 г. на Министъра на образованието и науката, 3.04.2023 г. е обявен за неучебен ден.