104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

Безплатен лагер от 29.08. до 03.09.2021г.

Уважаеми родители,

Срокът за подаване на заявление за почивка на учениците по НП“Отново заедно“ се удължава до 07.07.2021г. вкл.

Skip to content