104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Безплатен лагер от 29.08. до 03.09.2021г.

Уважаеми родители,

Срокът за подаване на заявление за почивка на учениците по НП“Отново заедно“ се удължава до 07.07.2021г. вкл.