104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

22 април ден на Земята

Поздрав от учениците на 104.ОУ по повод Денят на Земята.

Skip to content