104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

17.06.2021 г.

Във връзка с провеждане на НВО по английски език
Учебните часове на учениците от 7. клас на 17.06.2021 г. ще започнат в 11:30 и ще бъдат с продължителност 25 минути. 
Подалите заявления за участие в НВО по АЕ да се явят в училище в 8: 30 и да заемат местата си най-късно до 8:45. 
Класните ръководители да уведомят учениците за направените промени.
Достъп до сградата на персонала, които не е ангажирани с провеждането на НВО по АЕ, ще става от 11:30 ч.