104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

Свободни места към 11.07.22

 

5.клас – 2 места –  Разширена подготовка: Човекът и природата и математика

  • Документи ще се приемат в канцеларията на училището от 11.07.2022г. до 14.07.2022г. включително.

Приетите ученици ще бъдат обявени на 15.07.2022г.
Необходими документи:

  1. Заявление по образец/от сайта на училището/
  2. Удостоверение за завършен клас – копие.
  3. Удостоверение за настоящ адрес на ученика.
    Подалите вече заявления за прием ученици, не е необходимо да подават заявления за участие в класирането. Те ще бъдат включени автоматично в класирането.

Към 11.07.2022г. за 1, 2, 3, 4, 6 и 7 клас няма свободни места

Skip to content