104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Съобщение- достъп до сградата на 104. ОУ_1

Уважаеми родители, 

Във връзка с пандемичната ситуация и въведените противоепидемични мерки достъпът на външни лица, включително родители до двора и сградата, е ограничен.

Входната врата на транспортния вход ще бъде затворена за пешеходци.

Порталната врата към училищния двор / ул. Костенски водопад/ ще бъде отворена по време на учебните занимания на учениците през целия ден.

Пешеходният вход /ул. Силиврия /ще се бъде отворен, както следва:

  • сутрин – 7:00 ч. – 8:40 ч.;
  • на обяд – 12.00 ч. – 13:40 ч.;
  • вечер –след 17.30 ч.

Графикът подлежи на промени по целесъобразност.

Молим Ви да ограничите личните срещи с учители и да контактувате чрез електронния дневник, училищната платформа на Office 365 и по телефон.

Благодарим Ви за разбирането!