104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Разпределение на учебното време

Разпределение на учебното време през 1. срок на учебната 22/23 учебна година

1. срок:   Сутрин се обучават учениците от  1., 2., 3., 5. и 6. клас., 
                   Следобед се обучават учениците от 4. и 7. клас.