104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Учители на 1. клас

Уважаеми родители,

    В тази секция имате възможност да се запознаете с базата и учителите, които през учебната 2022/ 2023 г. ще обучават бъдещите първокласници.

Екип: 1. Л. Дуркова
           2. А. Цекова
           3. Т. Атанасова
           4. Л. Гунчева