104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

1 ноември – поздравителни адреси