104 основно училище „Захари Стоянов“
Една добра традиция с модерно звучене

Час посветен на кариерното развитие в 6б клас

На 23 февруари учениците от 6.б клас посрещнаха в часа на класа г-жа  Мария Кирчева, майка  Дея Георгиева , и г-н Стефан Георгиев, баща на Мартин Георгиев. Двамата родители се включиха в часа, посветен на кариерното развитие,  и разказаха за своите професии. Г-жа Кирчева е адвокат, а г-н Георгиев – професионален спортист. Те разказаха за огромния труд, постоянство и амбиция, които трябва да притежава всеки  един човек, за да постигне успехи в професията си. Децата бяха заинтригувани от представените професии и зададоха интересни въпроси.