104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ОУ Захари Стоянов

Творчеството на нашите деца

 

рисунка на краче 31.03Децата ни ценят творчеството и не спират да се вълнуват от него, независимо от обстоятелствата. Оставайки за дълго време у дома, учениците намират време не само за учене, но и за опознаване на близките, за поглед навътре към себе си и собствените си потребности. Вярваме, че това е начин да запазят собствената си идентичност, да я развият и открият нови възможности в себе си. И децата ни го доказват, като откликват на творческите задачи, които им предлагаме, като например, да нарисуват нещо върху стъпалата си; или да очертаят крака си върху лист и да запълнят контурите с цяла картина. И независимо от това, че те спазват правилата и не излизат от домовете си, очите и сърцата им виждат слънцето, дъгите, вятъра, природата и усмивките. Върху едните рисунки има мотори, готови да тръгнат на път, а върху другите – малки пиленца на поляна.

Нашите деца са като слънца!

Skip to content